Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert bestaande wetten: van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Hiermee komen ook de Whvbz en de Bhbvz te vervallen voor zwembaden.

Stichting Zwembadkeur is bezig om het huidige Handboek Keurmerk Veilig & Schoon aan te passen aan de Omgevingswet. Keurmerkhouders worden tijdig geïnformeerd over de aanpassingen.

Recente berichten

Meer Nieuws