Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Auteursrecht, Proclaimer en Privacyverklaring

Stichting Zwembadkeur® zorgt door middel van de website www.zwembadkeur.nl en verscheidene, in eigen beheer uitgebrachte, schriftelijke publicaties voor informatievoorziening omtrent het Keurmerk Veilig & Schoon.

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van www.zwembadkeur.nl en de door Stichting Zwembadkeur® uitgebrachte schriftelijke publicaties rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijk toestemming te hebben gekregen van Stichting Zwembadkeur® c.q. de rechthebbende. U kunt toestemming aanvragen via info@zwembadkeur.nl.

Proclaimer
De informatie op zowel www.zwembadkeur.nl als de informatie in de schriftelijke publicaties komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Zwembadkeur®. Stichting Zwembadkeur® doet er alles aan om deze informatie zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van www.zwembadkeur.nl en/of de inhoud van de schriftelijke publicaties onvolledig, verouderd of niet correct is. Aan de inhoud van de website en schriftelijke publicaties kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting Zwembadkeur® en aan haar gelieerde ondernemers, keuringsbureaus en toeleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op de site en/of in de schriftelijke publicatie aangeboden informatie.

Misschien heeft u een voorbeeld van onjuiste informatie gevonden. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons doorgeeft. U kunt dit doen via het e-mailadres info@zwembadkeur.nl. Binnen vijf werkdagen nemen wij uw melding in behandeling en zullen wij eventueel actie ondernemen.

Wij wijzen u erop dat de gegevens op www.zwembadkeur.nl zonder waarschuwing gewijzigd kunnen worden en adviseren met enige regelmaat de website te raadplegen.

Privacy verklaring
Stichting Zwembadkeur® is niet voornemens de persoonlijke gegevens van haar websitebezoekers vast te leggen voor commerciële doeleinden.

Stichting Zwembadkeur® behoudt zich het recht voor ‘cookies’ te gebruiken om de gebruiker van de website te herkennen en navigatie te vereenvoudigen. Dit kan worden gebruikt om het aantal bezoeken en unieke gebruikers van de website te bepalen. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

In het geval van aanmelding zal deze vertrouwelijk worden behandeld tot het moment van al dan niet toekennen van het Keurmerk Veilig & Schoon. Aan het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon door het aangemelde zwembad zal door Stichting Zwembadkeur® aandacht worden besteed in verschillende publicaties. De aanmelder verklaart zich hiermee akkoord.

In het geval van afwijzing voor het Keurmerk Veilig & Schoon zal dit op geen enkele wijze actief worden gepubliceerd op initiatief van Stichting Zwembadkeur®.

Uw persoonlijke gegevens en zakelijke gegevens zullen in geval van aanmelding worden verstrekt aan het door Stichting Zwembadkeur® toegewezen keuringsbureau.

Stichting Zwembadkeur® houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.