Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Het beheer van de regeling

Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt beheerd door Stichting Zwembadkeur, geïnitieerd door de brancheorganisaties Vereniging Sport en Gemeenten, HISWA-RECRON en WVBZ onder onafhankelijk voorzitterschap. Officiële keuring vindt plaats door de keuringsbureaus Lloyd’s en DEKRA. De stichting voorziet in een Commissie van Advies (voortgang Keurmerk en ontwikkeling certificaat) en in een Commissie van Beroep (bezwaarschriften en geschillen).

Regulier toezicht
De wijze van toetsen behorende bij het regulier toezicht is een keuring/audit waarbij wordt gekeken in hoeverre de bedrijfsvoering voldoet aan vooraf gestelde criteria. Dit maakt van de audit een compliance audit. Binnen de huidige werkwijze vindt de keuring/audit plaats door de keuringsbureaus LRQA en DEKRA.

Het Keurmerk wordt afgegeven voor een periode van drie jaar als aan alle criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon is voldaan. Na de keuring in jaar 1 vindt in jaar 2 en 3 een audit plaats. De audit is een steekproefvisitatie ter controle van waarborging van kwaliteit. De controles worden voor een periode van maximaal drie jaar door hetzelfde keuringsbureau uitgevoerd, na deze periode wisselt de keurmerkhouder van keuringsbureau.

Systeemgericht toezicht
Omdat er nog steeds gewerkt wordt met vooraf gestelde criteria en een controle hierop, is ook deze audit een compliance audit. Het verschil met regulier toezicht is dat het meer verantwoordelijkheden bij de exploitant neerlegt – het vereist namelijk een intern auditsysteem bij de exploitant. Bij het systeemgericht toezicht wordt het managementsysteem van de exploitant gecontroleerd. Daarnaast zal er een steekproef plaatsvinden bij 25% van de zwembaden die vallen binnen het systeem om te controleren of de output van de interne audit ook daadwerkelijk overeenkomt met de werkelijkheid. Dit proces bestaat dus uit twee componenten: de interne audit en de externe audit.

Wanneer aan alle criteria wordt voldaan, wordt de bevoegdheid om het Keurmerk Veilig & Schoon te verstrekken, afgegeven voor een periode van vier jaar aan het hoofdkantoor van de exploitatiemaatschappij. Aan het einde van de vierjaarlijkse cyclus heeft ieder zwembad van de deelnemende zwembaden een steekproefvisitatie gehad. Er geldt een meldingsplicht bij wijzigingen in de samenstelling of organisatie van de zwembaden die zijn aangesloten bij een exploitatiemaatschappij. Aan de hand van dergelijke wijzigingen vindt mogelijk een nieuwe audit plaats.