Zwembadkeur

Veilig & Schoon

De criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon (regulier toezicht)

Keurmerk Veilig & Schoon

1. Voldoen aan de voorschriften van de Whvbz en Bhvbz
2. Voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit
3. Voldoen aan de regels en voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid
4. Voldoen aan de wetgeving met betrekking tot legionella
5. Beheer van het zwembad overeenkomstig NEN-EN 50110 en NEN 3140
6. Voldoen aan het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen
7. Wettelijke goedkeuring van alle aanwezige speel- en attractietoestellen
8. Beschikken over een risico-inventarisatie & evaluatie
9. Beschikken over een calamiteitenplan
10. Beschikken over een ontruimingsplan
11. Beschikken over een ongevallenregistratie
12. Beschikken over een drank- en horecavergunning voor de aanwezige horecavoorziening
13. Aanwezigheid van iemand met het diploma Sociale Hygiëne
14. Werken volgens de richtlijn HACCP in de horeca in het zwembad
15. Aanwezigheid van inspectierapportage en keuringsstickers van liftinstallaties
16. Beschikken over toegangsregels
17. Gebruik minder validen voorzieningen
18. Voldoen aan de Biocidenverordening
19. Beschikken over een toezichtplan
20. Beschikken over personeelsleden met de vereiste diploma’s en vaardigheden
21. Toezichthoudend personeel is duidelijk herkenbaar voor de bezoekers
22. Periodiek inspecteren van roestvast staal en verzinkt staal
23. Bezitten van een WA-verzekering
24. Verhuur aan derden
25. Reiniging en hygiëne controle
26. Aanwezigheid van afvalvoorzieningen
27. Beschikken over een protocol voor klachtenafhandeling
28. Beschikken over een door alle medewerkers getekend exemplaar van de Gedragscode Zwembranche
29. Beschikken over een metingrapport, risico-analyse en maatregelen met betrekking tot beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen

Stichting Zwembadkeur® behoudt zich het recht voor om de criteria aan te passen in het geval van veranderende wetgeving, voor het adequaat inspelen op actualiteiten en alle andere gevallen van processen die de waarborging van kwaliteit ten goede komen. Zwembaden worden bij wijzigingen in de criterialijst spoedig op de hoogte gesteld en hebben de plicht om voor behoud van het Keurmerk Veilig & Schoon de aanpassingen door te voeren. Per situatie wordt een acceptabele overgangsperiode bepaald.