Zwembadkeur

Veilig & Schoon

De criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon (regulier toezicht)

0. Keurmerk Veilig & Schoon

A. Algemene en wettelijke eisen

1. Voldoen aan de voorschriften van de Whvbz en Bhvbz.
2. Voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
3. Voldoen aan de regels en voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid.
4. Voldoen aan de wetgeving met betrekking tot legionella.
5. Beheer van het zwembad overeenkomstig NEN-EN 50110 en NEN 3140.
6. Voldoen aan het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen.
7. Wettelijke goedkeuring van alle aanwezige speel- en attractietoestellen.
8. Beschikken over een risico-inventarisatie & evaluatie.
9. Beschikken over een calamiteitenplan.
10. Beschikken over een ontruimingsplan.
11. Beschikken over een ongevallenregistratie.
12. Beschikken over een drank- en horecavergunning voor de aanwezige horecavoorziening.
13. Aanwezigheid van iemand met het diploma Sociale Hygiëne.
14. Werken volgens de richtlijn HACCP in de horeca in het zwembad.
15. Beschikken over een vergunning voor de speel- en/of behendigheidsautomaten.
16. Aanwezigheid van inspectierapportage en keuringsstickers van liftinstallaties.
17. Beschikken over toegangsregels.
18. Gebruik minder validen voorzieningen.
19. Voldoen aan de Biocidenverordening.

B. Veilig en schoon

1. Beschikken over een toezichtplan.
2. Beschikken over personeelsleden met de vereiste diploma’s en vaardigheden.
3. Toezichthoudend personeel is duidelijk herkenbaar voor de bezoekers.
4. Periodiek inspecteren van roestvast staal en verzinkt staal.
5. Bezitten van een WA-verzekering.
6. Verhuur aan derden.
7. Reiniging en hygiëne controle.
8. Aanwezigheid van afvalvoorzieningen.
9. Beschikken over een protocol voor klachtenafhandeling.
10. Beschikken over een door alle medewerkers getekend exemplaar van de Gedragscode Zwembranche.
11. Beschikken over een metingrapport, risico-analyse en maatregelen m.b.t. beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.


Stichting Zwembadkeur® behoudt het recht voor om de criteria aan te passen in het geval van veranderende wetgeving, voor het adequaat inspelen op actualiteiten en alle andere gevallen van processen die de waarborging van kwaliteit ten goede komen. Zwembaden worden bij wijzigingen in de criterialijst spoedig op de hoogte gesteld en hebben de plicht om voor behoud van het Keurmerk Veilig & Schoon de aanpassingen door te voeren. Per situatie zal een acceptabele overgangsperiode worden bepaald.