Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Organisatie Stichting Zwembadkeur®

Bestuur
Voorzitter: de heer T. Hoex
Penningmeester: de heer M.N. Tap (Hoofd Afdeling Ledenservice en Beleid HISWA-RECRON)
Lid: de heer A. de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten)
Lid: mevrouw M. van Vilsteren (adviseur en voorzitter commissie Zwembaden Vereniging Sport en Gemeenten)
Lid: de heer J. Belt (adjunct-directeur HISWA-RECRON)

Commissie van Advies
Voorzitter: de heer A. Timmerman
Secretaris: mevrouw M. Hol (Nationale Raad Zwemveiligheid)
Lid: de heer L. Feyen (Labo Derva)
Lid: mevrouw I. Raben (Optisport Exploitaties)
Lid: de heer M. van den Berg (Hellebrekers Technieken)
Lid: de heer R. Joukes (Sportfondsen Nederland N.V.)
Lid: de heer B. Lans (Sportbedrijf Arnhem)
Lid: mevrouw J. Rijksen (Drijver en Partners)
Lid: de heer B. te Wieske (namens Deskundigenberaad Zwemwater)

Commissie van Beroep
Voorzitter: VACANT
Lid: de heer A.C.J. Gelens
Lid: VACANT

Management en secretariaat
Stichting Zwembadkeur®
Postbus 326, 3900 AH Veenendaal
Telefoon: (0318) 74 51 02
E-mail: info@zwembadkeur.nl
Bankrekeningnummer ING: 650419197
IBAN: NL79 INGB 0650 4191 97
BIC: INGBNL2A

Alle uitvoerende werkzaamheden van Stichting Zwembadkeur zijn ondergebracht bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Mariska Hol is manager Keurmerk Veilig & Schoon en Edward van Ginkel is aanspreekpunt op administratief gebied.