Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Handboek en bijlagen

Alle documenten van het Handboek en de bijlagen zijn hier digitaal beschikbaar. Wanneer u het Handboek in uw organisatie wilt gaan gebruiken, voordat u een aanvraag voor het Keurmerk Veilig & Schoon indient, raden wij u aan eerst contact op te nemen met een van de medewerkers van Stichting Zwembadkeur.

Regulier toezicht specifiek

Handboek versie 2016

Systeemgericht toezicht specifiek

Het handboek van systeemgericht toezicht is op te vragen bij Stichting Zwembadkeur.

Bijlagen algemeen

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz)
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz)
Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
Informatieplicht energiebesparende maatregelen vanaf 1 juli 2019
Drinkwaterbesluit
Arbeidsomstandigheden Wet
Arbeidsomstandigheden Besluit
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Drank- en horecawet
Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen
Wet op de kansspelen
Besluit liften
Wet Medische Hulpmiddelen
Biociden verordening
Regeling kennisgeving badinrichtingen (RKB)
Modelbeheersplan Legionella
NEN-EN 50110-1
NEN 3140
NEN 1010
NEN-EN 1069
Richtlijn Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP )
NPR 9200: Nederlandse praktijkrichtlijn voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden
Calamiteitenplan
Ontruimingsplan
Toegangsregels
Toezichtplan
Blauwdruk toezichtplan
Inwerkprotocol
Verhuur verenigingen
Protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen