Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Links

Vereniging Sport en Gemeenten
Website van Vereniging Sport en Gemeenten, belangenbehartiger van gemeentelijke sportaccommodaties. Vereniging Sport en Gemeenten is een van de initiatiefnemers van Stichting Zwembadkeur®.

RECRON
Website van RECRON, belangenbehartiger van 1.600 recreatiebedrijven, waaronder zwembaden. RECRON is een van de initiatiefnemers van Stichting Zwembadkeur®.

Nationale Raad Zwemveiligheid
Website van de Nationale Raad Zwemveiligheid, het kennisinstituut voor de zwembranche in Nederland. De Nationale Raad Zwemveiligheid verzorgt het management, het secretariaat, de promotie en de werving voor het Keurmerk Veilig & Schoon in opdracht van Stichting Zwembadkeur®.

Keurende instanties

Lloyd’s Register Quality Assurance
Website van Lloyd’s Register Quality Assurance, een van de twee keurende instanties.

KIWA
Website van KIWA, een van de twee keurende instanties.

Informatieve websites

Rijksoverheid.nl
Website met informatie en diensten van alle overheden. Hier vindt u alle wetsteksten en regelgeving.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Website van het Ministerie van van Infrastructuur en Milieu (voormalig ministerie van VROM) met informatie over hygiene en veiligheid in zwembaden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Website van het Ministerie van VWS met informatie over zwemmen als sport.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Website van het Ministerie van OCW met informatie over ondere andere het dossier ‘schoolzwemmen’.

NEN
Website van NEN, het kennisnetwerk van normen en regelgeving, waar alle in Nederland toegepaste normen toegankelijk zijn.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Hier vindt u informatie over onder andere de controle van waterglijbanen en HACCP.

Kenniscentrum InfoMil
Kenniscentrum InfoMil informeert overheden over de implementatie van milieubeleid. Het vormt een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. Voor zwemwater ondersteunt InfoMil het IPO Deskundigenberaad Zwemwater bij het beleid en de uitvoering van de Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegeheden (Whvbz).

Keurmerkinstituut
Website van het Keurmerkinstituut, een organisatie die erkend is door het Ministerie van VWS voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte typekeuring van waterglijbanen.